Aik 1 chup so 100 sukh (khamoshi ke Fazail )

 

Author : Imam Jalal ud Din Abdul Rehman bin Abu bakar suyuti shafehi